Skip to main content

โครงการ U Make A Difference

ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรการอนุรักษ์ทางทะเลในประเทศไทยและชุมชนในพื้นที่

โครงการ “U Make a Difference” เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นในประเทศไทย แขกผู้เข้าพักของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรมได้ เพราะเราเชื่อว่า 'คุณ' สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้!

โรงแรม ยู เซนมายา ภูเก็ต สนับสนุนองค์กรใด?

โรงแรมเลือกสนับสนุน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (PMBC), ศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ (MESU)’

วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อศึกษาทางชีววิทยาและประชากรสัตว์น้ำที่ใกล้หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน และปลาวาฬ ในท้องทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มประชากรและการเฝ้าระวังเพื่อการอนุรักษ์

ผู้เข้าพักจะมีส่วนได้อย่างไร

ผู้เข้าพัก ณ โรงแรม ยู เซนมายา ภูเก็ต มีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ โดยโรงแรมจะแบ่งรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อการเข้าพัก 1 คืน เพื่อรวบรวมและนำมอบให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมให้การสนับสนุน ปีละ 2 นอกจากนี้ ผู้เข้าพักสามารถติดต่อทางโรงแรมเพื่อบริจาคเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ส่วนตัว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “U Make a Difference” เราจะจัดให้มีการพบปะกับองค์กรการกุศลทุกสัปดาห์ เพื่อให้แขกที่เข้าได้เห็นถึงการยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในท้องถิ่น

กลับไปด้านบน