Skip to main content

โรงแรม ยู สุขุมวิท กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โรงแรม ยู สุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโรงแรมจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 6.00 น. โดยทางโรงแรมได้เตรียมความพร้อมในด้านความสะอาด และสุขอนามัย ของสถานที่ พนักงานของเรา รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพัก 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 02 651 3355 หรือ อีเมล reserve@usukhumvitbangkok.com

กลับไปด้านบน