ห้องสมุด

ห้องสมุดตั้งอยู่ในห้องอาหารที่แขกผู้เข้าพักสามารถเลือกหาหนังสือและนิตยสารอ่านได้