เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์

ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมตรงหัวมุมของถนนซูเปอร์ไฮเวย์/นิมมานเหมินท์และถนนห้วยแก้ว Maya is a world-class shopping mall and urban lifestyle hub with six floors of fashion, tech-gadgets, health and beauty, banking, restaurants, and entertainment. This paradise for shoppers’ boasts Thai and international fashion brands, restaurants, cafes, bakeries, cinema and entertainment.

เวลาเปิด: ทุกวัน 10.00 น. ถึง 22.00 น.