บริการรถรับ-ส่งและลิมูซีน

โรงแรม ยู สมุย มีบริการรถลิมูซีนรับ-ส่ง พร้อมด้วยคนขับที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยจะรับแขกผู้เข้าพักจากสนามบินนานาชาติสมุย มายังโรงแรมฯ ในอัตราเที่ยวละ xxx บาท (โดยสารได้ไม่เกิน 3 ท่าน) หรือเลือกที่จะเดินทางด้วยรถตู้ก็ได้ ในอัตราเที่ยวละ xxx บาท (โดยสารได้ไม่เกิน 8 ท่าน)