ห้องสมุด

ห้องสมุด มีหนังสือและนวนิยายให้บริการในส่วนของห้องอาหาร