ล็อบบี้ เลาจน์

จิบเครื่องดื่มและขนมว่าง

ออกแบบอย่างทันสมัยสไตล์ฝรั่งเศส เปิดโล่ง ทำให้แม้จะอยู่ภายในเลาจน์ แต่สามารถชมความร่มรื่นของสวนฝรั่งเศสภายนอกได้ ลูกค้าสามารถนั่งทานเครื่องดื่มและของว่างได้ตลอดวัน ตั้งอยู่ ณ ชั้นล่าง ใกล้บริเวณล็อบบี้