อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เป็นพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาพันธุ์  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด, นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมูป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป จึงได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก

ด้วยสภาพป่าที่รกทึบและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จัดอยู่ในประเภทเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเหมาะมาที่เดียว ได้เที่ยว ได้ชมครบครัน

ที่ตั้ง : อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การเดินทาง: ใช้ทางด่วนวิภาวดีรังสิตจากกรุงเทพมุ่งหน้ามาตามถนนผ่านเส้นสระบุรี-ปากช่อง
• ใช้เวลา 55 นาทีขับรถจากโรงแรม