โรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ปิดให้บริการชั่วคราว

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ขอปิดให้บริการชั่วคราวตามคำสั่งของจังหวัดกาญจนบุรี อันสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน จนกว่าจะมีการประกาศใหม่อีกครั้ง ด้วยคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพักทุกท่าน และพนักงานทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. + 66 34 521 584 or +66 86 3687014 หรือ อีเมล์  reserve@ukanchanaburi.com