โครงการ U Make A Difference

ให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการกุศลภายใต้แบรนด์ของเรา

โครงการ "U Make a Difference" เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นที่ แขกผู้เข้าพักของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรมได้ เพราะเราเชื่อว่า 'คุณ' สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้!

ในฐานะของแขกผู้เข้าพัก คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยโรงแรม ยู อินจันทรี กาญจนบุรีจะนำเงินรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลาร์สหรัฐต่อห้องต่อคืน เพื่อรวบรวมและนำมอบให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมให้การสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง 

โรงแรมยู อินจันทรี กาญจนบุรีให้การสนับสนุนองค์กรใด?

โรงแรมเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือแก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ ที่ให้การดูแลเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่

เด็กกำพร้าขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานทั้งของใช้ด้านสุขอนามัย อาหาร และขณะนี้อยู่ในช่วงสร้างโรงเรียนหลังใหม่สำหรับเด็ก ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือและสามารถดำรงชีวิตได้ ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากค่าห้องพักจะถูกรวบรวมและนำมอบให้แก่มูลนิธิปีละสองครั้ง