Skip to main content

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำของเราอยู่ติดกับห้องอาหารที่ให้บริการตลอดวัน โดยมีสวนสวยแวดล้อมรอบสระ

กลับไปด้านบน