โครงการ U Make A Difference

ให้ความช่วยเหลือแก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถาในจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในท้องถิ่นอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมการกุศลภายใต้แบรนด์ของเรา

ที่ตั้งของโรงแรมของเรานั้นมีความอบอุ่น ให้บริการพิเศษสุดประทับใจ เราขอเชิญแขกผู้เข้าพักได้ลองเดินชมบริเวณโดยรอบภายในโรงแรมและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะสร้างความประทับใจและจดจำไม่รู้ลืมด้วยตัวเอง

โครงการ "U Make a Difference" เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นที่ แขกผู้เข้าพักของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรมได้ เพราะเราเชื่อว่า 'คุณ' สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้!

ในฐานะของแขกผู้เข้าพัก คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยโรงแรมยู เชียงใหม่จะนำเงินรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลาร์สหรัฐต่อห้องต่อคืน เพื่อรวบรวมและนำมอบให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมให้การสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "U Make a Difference" เราจะจัดให้มีการพบปะกับองค์กรการกุศลทุกสัปดาห์ เพื่อให้แขกที่เข้าได้เห็นถึงการยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในท้องถิ่น


โรงแรม ยู เชียงใหม่ให้การสนับสนุนองค์กรใด?

เราได้สนับสนุน 3 องค์กร 

บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ นับเป็นบ้านเด็กกำพร้าแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการก่อตั้งโดย “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถานครเชียงใหม่” โดยได้รับบริจาคบ้านพร้อมที่ดิน 2ไร่ และเงินสนับสนุนจากคุณกิ่งแก้ว วิบุลสันติ จึงสามารถเปิดดำเนินการเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าเชียงใหม่ โดยเริ่มแรกรับเด็กกำพร้าชาย-หญิง จำนวน 25 คน จากโรงพยาบาลสวนดอกและให้ชื่อว่า “บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ” ตามนามท่านผู้บริจาค นับเนื่องจนปัจจุบัน “บ้านกิ่งแก้ว วิบูลสันติ” สามารถรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ครอบครัวมีปัญหา ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี จำนวน 50 คน โดยมีพี่เลี้ยงที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีครูอนุบาล และทีมสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กกำพร้าในบ้านกิ่งแก้วฯ

บ้านดอกไม้ป่า คือบ้านที่ให้ความรัก การดูแลเอาใจใส่และที่พักพิง แก่คุณแม่ที่ด้อยโอกาสและแม่เลี้ยงเดี่ยว (แม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพัง) เป็นชุมชนที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ในชนบทของเชียงใหม่ ที่ให้การช่วยเหลื่อ การรักษาทั้งทางกายและจิตใจ และเป็นสถานที่ที่คุณแม่จะสามรถไตร่ตรองถึงชีวิตและอนาคต แม่แต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการทำอาหาร ทำสวนผักอินทรีย์ หัตถกรรมและการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อเตรียมคุณแม่ให้พร้อมในอนาคตเพื่อให้มีความมั่นใจ และความละเอียดอ่อนต่อความต้องการของลูก

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ คือศูนย์ที่พัฒนาและสงเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพมีความสุข มีคุณลักษณะที่ดี ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน เป็นที่ยอมรับในสังคม