U Make a difference ของ ยู เซนมายา ภูเก็ต

เราสนับสนุนชุมชน

โครงการ U Make a Difference เป็นโครงการของ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ที่ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลในท้องถิ่นที่แต่ละโรงแรมตั้งอยู่ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วม โดยจะแบ่งรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อการเข้าพัก 1 คืน เพื่อรวบรวมและนำมอบให้แก่องค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่แต่ละโรงแรมให้การสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง

โรงแรม ยู เซนมายา ภูเก็ต สนับสนุนองค์กรใด?

โรงแรมเลือกสนับสนุน “ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (PMBC), ศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ (MESU)

วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อศึกษาทางชีววิทยาและประชากรสัตว์น้ำที่ใกล้หรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเล พะยูน และปลาวาฬ ในท้องทะเลอันดามัน เพื่อเพิ่มประชากรและการเฝ้าระวังเพื่อการอนุรักษ์

ผู้เข้าพักจะมีส่วนได้อย่างไร

ผู้เข้าพัก ณ โรงแรม ยู เซนมายา ภูเก็ต มีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติ โดยโรงแรมจะแบ่งรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อการเข้าพัก 1 คืน นอกจากนี้ ผู้เข้าพักสามารถติดต่อทางโรงแรมเพื่อบริจาคเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ส่วนตัว