U Make a Difference ของ ยู เขาใหญ่

สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลในท้องถิ่น

U Make A Difference ยู เขาใหญ่ นครราชสีมา

นอกเหนือจากบริการอันเป็นมิตร ยู เขาใหญ่ จะนำท่านสัมผัสถึงสเน่ห์ของเขาใหญ่ที่ทำให้การเดินทางสู่เขาใหญ่เป็นการพักผ่อนที่น่าจดจำ และสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจ

โรงแรม และ รีสอร์ท ในเครือ ยู ให้การสนับสนุนชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ ด้วยโครงการ "U Make a Difference" โปรแกรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ และให้แขกของเราเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม

ยู เขาใหญ่จะหักเงินบริจาคเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ จากรายได้ค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน และรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลและสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนปีละ 2 ครั้ง