กิจกรรมเพื่อสังคม

U Make A Difference

“U Make a Difference” เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นที่ ลูกค้าของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้

โดยนำเงินรายได้จากค่าห้องพัก 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อห้องต่อคืน รวบรวมเป็นเงินเพื่อการกุศลในโครงการ  U Make a Difference

โรงแรม ยู เชียงใหม่ให้การสนับสนุนองค์กรใด

สถานสงเคราะห์กำพร้าและอนาถา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ) เป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การอุปการะเด็กกำพร้าอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ให้การอุปการะทุนการศึกษาแก่เด็กจนถึงมัถยมปลาย และยังจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กในท้องถิ่นเพื่อป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติด ยู เชียงใหม่เล็งเห็นถึงบทบาทของสถานสงเคราะห์กำพร้าและอนาถา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ) โดยยู เชียงใหม่จะรวบรวมเงินบริจาคจากการดำเนินงานของโรงแรม เพื่อมอบเป็นเงินช่วยเหลือกิจกรรมของบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง