สถานที่เที่ยว

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งอยู่ใกล้โรงแรม ยู เชียงใหม่ ทั้งธรรมชาติอันสวยงาม วัฒนธรรม และความบันเทิง

  • ทั้งหมด

ดอยสุเทพ

ดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ตามประวัติแห่งดอยสุเทพนั้นเชื่อกันว่า เดิมภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า "สุเทวะ" ซึ่งตรงกับคำว่าสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อดอยสูงแห่งนี้ โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นสองส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างเชือกนั้นหยุดลงตรงที่ใดก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ โดยทำทักษิณาวรรตสามรอบก่อนที่จะล้มลง (ตาย) ดังนั้นพระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ อยู่คู่ฟ้าคู่ดินเชียงใหม่มานับแต่นั้น วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. งานประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุโดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจำนวนมาก

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา สรงน้ำเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

  • เปิด : 08:00 - 17:00 น. ทุกวัน
  • ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

  • เปิด 06:00 - 17:00
  • ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ตลาดวโรรส

ตลาดวโรรส
กาดหลวง" เป็นตลาดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2453 ตลาดวโรรส เดิมเป็นที่ตั้งของ "ข่วงเมรุ" หรือสถานที่ปลงพระศพและเก็บพระอัฐิของเจ้านาย ต่อมาเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ทรงมีพระดำริให้ย้ายกู่เก็บพระอัฐิไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่าเดิมคือ บริเวณวัดสวนดอก และได้สร้างตลาดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ด้วยทุน 1,800 รูปี ซึ่งกู้มาจากพระคลังข้างที่ โดยแบ่งออกเป็น 2,500 หุ้น ให้เจ้านายบุตรหลานของตระกูล ณ เชียงใหม่ ร่วมกันถือหุ้น[1] การบริหารกิจการในระยะแรก มี Mr.Arthur Lionel Queripel ชาวอังกฤษ เป็นผู้จัดการคนแรก ต่อมาเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ และเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ จึงได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการตามลำดับ กระทั่งนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ได้ซื้อหุ้นที่กระจัดกระจายอยู่มารวมกันกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้ามาบริหารงานกิจการตลาดอย่างสมบูรณ์

ถนนคนเดินท่าแพ

ถนนคนเดินวันอาทิตย์
ถนนคนเดินท่าแพ อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชดำเนิน เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. น่าจะเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ ตลอดทั้งถนนสายนี้อัดแน่นไปด้วยสินค้า หลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ รวมทั้งสินค้าแฟชั่น และของกินพื้นเมือง เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ

ถนนคนเดินวัวลาย

ถนนคนเดินวันเสาร์ วัวลาย
ถนนคนเดินวัวลาย อยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. ถนนวัวลายเป็นที่ตั้งของชุมชนทำเครื่องเงินเก่าแก่ก็จริง แต่ถนนคนเดินสายนี้ไม่เพียงมีสินค้าเครื่องเงินมาจำหน่ายเท่านั้น หากยังมีของที่ระลึกสารพัดรูปแบบ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรกันจุใจอีกด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเจ็ดยอดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบนหรือล้านนา ตัวอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง แบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วนคือ ส่วนภูมิหลังแผ่นดินล้านนา ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เรื่องราวของนครเชียงใหม่ การค้าและเศรษฐกิจระยะแรก การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม และวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปกรรมในประเทศไทย ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้พบกับสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือที่หาดูได้ยาก อาทิ พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เศียรพระพุทธรูปแสนแส้ (แซว่) วิหารจำลอง ซุ้มปราสาท (จองพารา) บัลลังค์เงินจำลอง บัลลังค์ทองจำลอง รอยพระพุทธบาทไม้ พระบฎเก่าแก่จากวัดเจดีย์หลวงฮอด ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาที่หาดูได้ยากและควรคู่แก่การอนุรักษ์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อังกฤษ: Chiang Mai Night Safari) เป็นสวนสัตว์เปิดที่ตั้งอยู่ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหลังทางทิศตะวันตกของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนสัตว์ของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)[1] เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และเปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ในระยะเริ่มแรกอยู่ในภายใต้การดูแลขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน[2] ถือเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย และถือเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ 819 ไร่[2] ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในบางบริเวณจะมีการปล่อยสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายให้สามารถเดินและใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมและสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิด อาทิเส้นทางระหว่างประตูทางเข้าสวนสัตว์จนถึงทางเข้าอาคารหลัก จะมีการปล่อยเก้งและกวางไว้อยู่ถาวร รวมทั้งในบางช่วงของเส้นทางของในโซนเหนือและใต้

ยู เชียงใหม่

ยู เชียงใหม่

70 ถนนราชดำเนิน ศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200


โทรศัพท์: 053 327 000 โทรสาร: 053 327 096