Skip to main content

บริการรถลีมูซีน

โรงแรมสามารถให้บริการรถลีมูซีนรับส่งจากสนามบินภูเก็ต หรือจากสถานที่นัดหมายในภูเก็ต โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม
รถรับ/ส่ง จากสนามบินภูเก็ตมายังโรงแรม หรือโรงแรมไปยังสนามบินภูเก็ต ราคา 1,500 บาทสุทธิ ต่อเที่ยว นั่งได้สูงสุด 3 ท่าน กรุณาจองรถล่วงหน้าที่โทร +66 76 336 888 หรืออีเมล [email protected]

กลับไปด้านบน