โรงแรม ยู พัทยา เปิดให้บริการ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โรงแรม ยู พัทยา ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโรงแรมจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 6.00 น.

โดยทางโรงแรมได้เตรียมความพร้อมในด้านความสะอาด และสุขอนามัย ของสถานที่ พนักงานของเรา รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพัก 

โรงแรม ยู พัทยา ขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรม ยู พัทยา โทร.033 046 100 อีเมล reserve@upattaya.com