ยู นิมมาน เชียงใหม่ ปิดให้บริการชั่วคราว

เรียน ลูกค้าทุกท่าน  
สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความต้องการในการเดินทางเข้าพักในโรงแรม

ทางโรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า โรงแรมได้ทำการตัดสินใจปิดโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 

โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทร.052 005 111 หรือ อีเมล์ reserve@unimmanchiangmai.com