ยู เชียงใหม่ เปิดให้บริการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โรงแรม ยู เชียงใหม่ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโรงแรมจะเปิดให้บริการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 6.00 น. โดยทางโรงแรมได้เตรียมความพร้อมในด้านความสะอาด และสุขอนามัย ของสถานที่ พนักงานของเรา รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพัก 

โรงแรม ยู เชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่าน  
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรม ยู เชียงใหม่ โทร.053 327 000 หรือ อีเมล์ reserve@uchiangmai.com